1953Yılında Tire’de doğdu. 1971-1973 yılları arasında İlkokul öğretmenliği yaptı. 1977 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümünü bitirdi. Trabzon Güzel Sanatlar Galerisinde müdürlük görevini 3 yıl boyunca sürdürdü. 1987 Yılında Sanatta Yeterlik aldı.Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.1980 yılında Birleşmiş Ressam ve heykeltıraşlar Derneği üyesi olup aynı yılda açılan karma resim sergisine katılan sanatçı çalışmalarını İzmir’deki kendi atölyesinde sürdürmektedir. Yağlıboya resimlerinde kendine özgü bir çalışma biçimi görülmektedir. İnce boya sürüşlerinden kalın boya sürüşlerine, koyu değerlerden açık değerlere doğru geliştirdiği bu çalışma biçimi renkli boya tercihleriyle sanatçıyı renkçi, biçimci, dışavurumcu bir arayış içine sokmaktadır. Yağlıboyalarındaki sokaklar ve kırmızı çatılar sanatçının dışavurumcu ifadesinin adeta uygulama alanlarıdır. Sanatçının diğer bir yönü de yaptığı suluboya çalışmalarıdır. Suluboya Ressamlar Grubunun ilk üyelerinden olup 1977 den bu güne açılan tüm sergilerine katılmıştır. Sanatçının büyük boyutlu suluboya resimlerinde tekniğinin verdiği rahatlıkla figür ağırlıklı konular işlenmiştir.
 


1953 He was born in Tire. 1971-1973 He worked as a teacher of primary school. 1977 He graduated from Gazi University, Gazi Education Faculty, Fine Arts Education Department and was assigned to Trabzon Fine Arts Gallery as a director. He worked there for 3 years. 1987 He graduated with a Proficiency in Arts Degree. He has still been going on his carrier in the University of Dokuz Eylül, Education Faculty, and Fine Arts Education Dept. in İzmir / Turkey as an ass professor. 1980 He has been a member of United Association of Painters and Sculptors. He has also been going on his artistic works on his special studio. In is oil paintings, it has been seen his original work format. The artist has been seen in an expressionist and formalist searching with colorful paint choices and his original work format which includes beautiful passages from dark values to the light values and from thick paint applying to thinner paint applying. Streets and red roofs in his oil paints are almost application areas of his expressionist expression. The other aspect of the artist is his watercolor works of art. He has been one of the first members ofWatercolor Painters Group and he has joined all the Group?s exhibitions between the years 1977-1980.In his big size watercolor paintings, subjects were usually depicted figures with technical perfection