“Çevremizde bulunan nesneler bir ışık kaynağının yardımıyla görünürler. Bu görüntünün siyah beyaz ara değer tonları ile fotoğrafını inceldiğimizde koyu değerlerden açık değerlere kadar oluşan bir ton değerleri tablosunun oluştıuğu gözlemlenebilecektir.

               Koyudan açığa dpğru ton değerlerini sıraladığımızda 1-2-3, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5-6-7 gibi ve daha da artabilecek ton değerlerinin sayısallığı ortaya çıkacaktır.

               Sanat eserinin oluşumunda bu sayısallıkların iki boyutlu düzlemde sanatçının tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi ortaya çıkacak eserin özgün olmasına neden olacaktır.

Aksi halde bu sayısallığın realiteye uygun olması, fotoğraf makinasının gördüğüne eş bir görüntüyü ortaya çıkararak sanata eserinin oluşumuna engel bir durum yaratır.”


“Konu sanatın bir elemanı değildir. Ancak sanatçının izleyicisine bir hediyesi olabilir. Sanatçının bu hediyesi, eserinin toplumun çoğunluğu tarafından kabulunü kolaylaştıracaktır. Bu kabulleniş sanatçının eserlerinin sanatsal niteliğinin arttığı anlamına gelmez. Böyle bir yanılgı , kendini topluma beğendirme isteği sanatçının bir üst statüye geçmesine engeldir.Bu durum sanatçının aynı yerde kalmasını sağlar. Statü değiştirmek sanatçının kendi isteğine ve cesaretine bağlıdır.”


“Resmin en önemli problemi koyu açık problemidir. Sanatçıda gelişen bu koyu açık değerler hassasiyeti ve beğenisi, onun ortaya koyduğu eserin biçimsel yönden gelişimine ve  sanatçının özgün bir kişilik geliştirmesine neden olacaktır.”


            “Çok zeki ve yetenekli birisinin renk armonilerini öğrenmesi zor değildir. Bu armoniler kişinin isteğine göre çok kısa bir zamanda öğretilebilir.

             Ama renk armonilerinin kullanımı sanat eserinin oluşumunda olmazsa olmaz değildir. Az renkle ve değerler sistemiyle oluşturulan bir resim de pekala sanat şahaseri olabilir.”


              “Yağlıboya resimlerde nasıl ki bütün parça bütün ilişkisini oluşturabilmek için bloklama dediğmiz bir yöntem varsa;

               Suluboya resimlerde de bu bloklamaya eş değerler sisteminin ortaya koyduğu bir yüzeyleme yöntemi vardır. Bu yönteme havuz yöntemi diyorum. Bu yöntemle de suluboyada daha sanatsal oluşumların oluşabileceğini düşünüyorum.”


MY THOUGHTS ABOUT ART

              “The objects around us appear with the help of a light source. If we examine this view’s photo with black and white tones, it can be observed a table of tone values from dark values to light ones. When we line up ton values like 1-2-3, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5-6-7, we can clearly analyse how scalar tone values are.

             Establishing the mentioned scalars on the two dimensional surface with the preferences of the artist during the art creation makes the work original. If the numerical discrimination is appropriate to the reality like a photo image, it can create a situation that will prevent the formation of art.


“Subject is not an element of art. It may only be a present from the artist to his viewer.  The gift may facilitate the majority of society's acceptance of art. This acceptance does not mean that the artistic quality of work increased. Such an illusion and trying to be sympathetic for the society prevents from a superior status to the artist. In this case the artist remains at same place. Status change depends on the artist's own desire and courage.”


“The most important painting problem is the light and dark problem. Development of artist’s light and dark sensitivity and appreciation will cause the artist to develop a unique personality and also cause a formal development of his works of art.”


            “For intelligent and talented one is not hard to learn harmonic color. If the person is willing to learn, these harmonies can teach him in a very short time. However, using color harmony is not only way to create a work of art. Of course it can be possible to create a masterpiece with less variety of color and values.”


              “To be able to create component and complete relation, watercolor painting also has got a surface method to be able to block objects as oil painting. I say “pool method” to the method. I think, watercolor painting may be more artistic with the using this method.”